Tussen 500 en 1492

Sort by:

Codex in context. Studies over codicologie, kartuizergeschiedenis en laatmiddeleeuws geestesleven.

ingenaaid, 365 blz, enkele ills.

Author: Bakker, Chr. de et all (uitgevers)
Extra information: Licht gebruikspoortje
ISBN: 9070407256
Publisher: Alfa Nijmegen
Published year: 1985
Reference: gn0239
€ 10,00
Stock: 1
Quantity:

Het werk van de vos : samenleving en criminaliteit in de late middeleeuwen

ing, 216 blz, ills.

Author: Berents, D.A.
Extra information: Perfect exemplaar.
ISBN: 90-6011-379-9
Publisher: De Walburg Pers
Published year: 1985
Reference: geschn242a
€ 9,00
Stock: 1
Quantity:

Handboek der Middelnederlandse Geographie

ingenaaid, 3de druk, 313 blz, kaart

Author: Bergh, L.Ph.C. van den
Extra information:
Publisher: Martinus Nijhoff
Published year: 1949
Reference: geschn0832
€ 10,00
Stock: 1
Quantity:

Middeleeuwse watermolens in Hollands polderland 1407/'08 - omstreeks 1500.

linnen, 256 blz, vele ill, register, stofomslag.

Author: Bicker Caarten, A.
Extra information: Het boek is nieuw [nieuwprijs 22,46 euro]
ISBN: 9071123162
Publisher: UNH
Published year: 1990
Reference: geschn0931
€ 10,00
Stock: 1
Quantity:
Mobiliteit van cultuurdragers. Zwaartepunten in de Bourgondische Nederlanden

Mobiliteit van cultuurdragers. Zwaartepunten in de Bourgondische Nederlanden

ingenaaid, 32 blz

Author: Blockmans, W.P.
Extra information:
ISBN: 9060110080
Publisher: De Walburg Pers
Published year: 1981
Reference: gn1641
€ 5,00
Stock: 1
Quantity:
De Nederlanden  in de late middeleeuwen

De Nederlanden in de late middeleeuwen

gebrocheerd, 447 blz, enkele ills.

Author: Boer, D.E.H. de en J.W. Marsilje (redactie)
Extra information:
ISBN: 9027417482
Publisher: Het Spectrum
Published year: 1987
Reference: gn0370a
€ 8,00
Stock: 1
Quantity:
Bonifatius en de kerk van Nederland

Bonifatius en de kerk van Nederland

ingenaaid, 96 blz, ills.

Author: Broer, C.J.C. en M.W.J. de Bruijn
Extra information:
ISBN: 9080577235
Publisher: Eigen Beheer
Published year: 2005
Reference: gn1630
€ 8,00
Stock: 1
Quantity:

Geschiedenis van de Middeleeuwen. Tekst bij de kandidatuurcursus

ingenaaid, 2de druk, 102 blz

Author: Caenegem, R.C. van
Extra information:
Publisher: Story-Scientia
Published year: 1978
Reference: gn993
€ 10,00
Stock: 1
Quantity:

Middeleeuwse minnekunst. Onderwerpen en voorwerpen van begeerte.

gekartonneerd, 176 blz, ills, stofomslag.

Author: Camille, Michael
Extra information:
Publisher: Könemann
Published year: 2000
Reference: gesch145
€ 12,00
Stock: 1
Quantity:

Loevestein : een fort aan de grens van Holland

ing, 176 blz, ills. De geschiedenis en de militaire betekenis van het fort Loevestein.

Author: Caminada-Voorham, A.M.G.
Extra information: Het boek is nieuw.
ISBN: 906011647X
Publisher: De Walburg Pers
Published year: 1989
Reference: geschn266
€ 12,00
Stock: 1
Quantity:

Gravinnen van Holland. Huwelijk en huwelijkspolitiek van de graven uit het Hollandse Huis

linnen, 144 blz, ills, stofomslag

Author: Cordfunke, E.H.P.
Extra information: Enkele woorden op schutblad, minimaal gebruikspoor.
ISBN: 9060115295
Publisher: Walburg Pers
Published year: 1987
Reference: gn0342
€ 10,00
Stock: 1
Quantity:

Van Dorestadum tot Waderlo.

Eigen Beheer 1979, ing, 112 blz.

Author: Delahaye, Albert
Extra information: Kritische beschouwing aangaande de vroegste nederlandse geschiedenis. Licht gebruikspoor.
Reference: t0090
€ 12,00
Stock: 1
Quantity:

Varende luyden

Studiën over de Middeleeuwse groepen van onmaatschappelijken in de Nederlanden

linnen, 3de druk, 164 blz, ills, stofomslag

Author: Enklaar, D.Th.
Extra information:
ISBN: 906235002x
Publisher: Gysbers & van Loon
Published year: 1975
Reference: geschn705
€ 8,00
Stock: 1
Quantity:

's Levens Felheid. De meester van het Amsterdamse Kabinet of de Hausbuch-meester ca. 1470-1500

ingenaaid, 304 blz, ills.

Author: Filedt Kok, J.P. (samenstelling)
Extra information:
ISBN: 906179059x
Publisher: Rijksmuseum
Published year: 1985
Reference: geschn0956
€ 10,00
Stock: 1
Quantity:

Meesters, scholieren en grammatica uit het middeleeuwse schoolleven

ingenaaid, 120 blz.

Author: Fortgens, H.W.
Extra information:
Publisher: Tjeenk Willink
Published year: 1956
Reference: geschn0571
€ 13,00
Stock: 1
Quantity:

Eike van Repgow's rechtsboek in beeld. Observaties omtrent de verluchtign van de Saksenspiegel.

ing, 186 blz, ills.

Author: Hoek, J.B.M. van
Extra information: Als nieuw.
ISBN: 9060111060
Publisher: Walburg Pers
Published year: 1982
Reference: geschn238a
€ 14,00
Stock: 1
Quantity:

Floris V

gekartonneerd, 128 blz, ills.

Author: Hugenholtz, F.W.N.
Extra information:
Publisher: Fibula-van Dishoeck
Published year: 1966
Reference: gn0190
€ 5,00
Stock: 1
Quantity:
Herfsttij der Middeleeuwen. Studie over levens- en gedachten-vormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en De Nederlanden.

Herfsttij der Middeleeuwen. Studie over levens- en gedachten-vormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en De Nederlanden.

Tj Willink 1952, lin, 8ste druk, 447 blz, ill, tijdtafel, register.

Author: Huizinga, J.
Extra information:
Reference: aa056
€ 12,00
Stock: 1
Quantity:

Moderne devotie

gekartonneerd, 104 blz, ills. Fibula Van Dishoeck nr 48

Author: Jappe Alberts, W.
Extra information: Licht gebruikspoor
Publisher: Fibula-van Dishoeck
Published year: 1969
Reference: gn0218a
€ 5,00
Stock: 1
Quantity:

Welvaart in wording

Sociaal-Economische geschiedenis van Nederland van de vroegste tijden tot het einde van de middeleeuwen

linnen, 304 blz, ills, stofomslag

Author: Jappe Alberts, W. en H.P.H. Jansen
Extra information:
Publisher: M. Nijhoff
Published year: 1964
Reference: geschn0764
€ 12,00
Stock: 1
Quantity:
Het leven van de heilige bisschop Sint Ludger.

Het leven van de heilige bisschop Sint Ludger.

ingenaaid, 96 blz, ills.

Author: Jongen, Ludo (uitgever/inleider)
Extra information:
ISBN: 9789087040895
Publisher: Verloren
Published year: 2009
Reference: gn1631
€ 14,00
Stock: 1
Quantity:

Steden en staten

Dagvaarten van steden en Staten van Holland onder Maria van Bourgondië en het eerste regentschap van Max. van Oostenrijk (1477-1494)

linnen, 339 blz, ills, stofomslag. Hollandse Historische Reeks 16

Author: Kokken, H.
Extra information:
ISBN: 9072627067
Publisher: St. Holl. Hist. Reeks
Published year: 1991
Reference: geschn0636
€ 25,00
Stock: 1
Quantity:

Splendour gravity & emotion

cloth, 224 pp, ills, dustwrappers

Author: Korteweg, Anne S.
Extra information:
ISBN: 9040096309
Publisher: Waanders
Published year: 2004
Reference: geschn0016a
€ 14,00
Stock: 1
Quantity:

Praal, ernst & emotie. De wereld van het Franse middeleeuwse handschrift

linnen, 222 pp, ills, stofomslag

Author: Korteweg, Anne S.
Extra information: Perfect exemplaar
ISBN: 9789040096310
Publisher: Waanders
Published year: 2002
Reference: geschn0016b
€ 14,00
Stock: 1
Quantity:

Over homoseksualiteit in Middeleeuws West-Europa.

Eigen Beheer 1977, 1ste, ing., 175 blz, registers. Dissertatie met de stellingen.

Author: Kuster, H.J.
Extra information:
Reference: r151
€ 20,00
Stock: 1
Quantity:
Willibrord en Bonifatius

Willibrord en Bonifatius

linnen, 159 blz, ills.

Author: Lampen, W.
Extra information:
Publisher: Van Kampen
Published year: 1939
Reference: geschn253a
€ 9,00
Stock: 1
Quantity:

Middeleeuwse kerstvoorstellingen.

Spectrum 1948, lin, 310 blz, ill.

Author: Mak, J.J.
Extra information:
Reference: t0225
€ 23,00
Stock: 1
Quantity:
Den Sack der Consten

Den Sack der Consten

ingenaaid, 35 blz, ills. Herdruk van het volksboek uit 1528. Oplage 300 genummerde exemplaren (nr 115)

Author: N.N.
Extra information:
Publisher: Kameleon Pers
Published year: 1940
Reference: gn1699
€ 15,00
Stock: 1
Quantity:

Vrouwenleven in prae-reformatietijd bezegeld door den marteldood van Wendelmoet Claesdochter

ingenaaid, 108 blz.

Author: Naber, Johanna W.A.
Extra information:
Publisher: Martinus Nijhoff
Published year: 1927
Reference: gn0138
€ 7,00
Stock: 1
Quantity:

Stad en platteland in de Middeleeuwen

gekartonneerd, 120 blz, ills. Fibula Van Dishoeck nr 47

Author: Nicholas, David
Extra information:
ISBN: 9022830489
Publisher: Fibula-van Dishoeck
Published year: 1971
Reference: gn0220
€ 5,00
Stock: 1
Quantity:

De Oude Kerk te Delft gedurende de Middeleeuwen

linnen, 407 blz, ills.

Author: Oosterbaan, D.P.
Extra information:
Publisher: Voorhoeve
Published year: 1973
Reference: gn0230
€ 10,00
Stock: 1
Quantity:

Maerlants wereld.

ingenaaid, 5de druk, 486 blz, enkele ill, register.

Author: Oostrom, Frits van
Extra information: Handels editie van het veel geprezen proefschrift. Naam schutblad
ISBN: 9789053334416
Publisher: Prometheus
Published year: 1996
Reference: t0222
€ 5,00
Stock: 1
Quantity:

Maerlants wereld.

ingenaaid, 9de druk, 486 blz, enkele ill, register.

Author: Oostrom, Frits van
Extra information: Handels editie van het veel geprezen proefschrift.
ISBN: 9789053334416
Publisher: Prometheus
Published year: 1996
Reference: t0222a
€ 5,00
Stock: 1
Quantity:

Kleuren van de Middeleeuwen

Aramith 1994, ing, 86 blz.

Author: Pleij, H.
Extra information:
ISBN: 9789068341515
Reference: sb016
€ 9,00
Stock: 1
Quantity:
De Utrechtse bisschop in de middeleeuwen

De Utrechtse bisschop in de middeleeuwen

ingenaaid, 187 blz.

Author: Rutgers, C.A. (samenstelling)
Extra information:
ISBN: 9024721040
Publisher: Martinus Nijhoff
Published year: 1978
Reference: gn1710
€ 8,00
Stock: 1
Quantity:

De wijsbegeerte der Middeleeuwen in de Nederlanden

linnen, 2de herziene druk, 161 blz.

Author: Sassen, Fred.
Extra information:
Publisher: De Tijdstroom
Published year: 1948
Reference: geschn0878
€ 5,00
Stock: 1
Quantity:

De Middeleeuwen.

Uitg Mij 1910, lin, 313 blz, ill.

Author: Seignobos - Romein, Ch.
Extra information: Enig gebruikspoor; bruinkleuring band.
Reference: 1445
€ 16,00
Stock: 1
Quantity:

Herschreven historie.

linnen, 1ste druk, 315 blz, stofomslag (lichte beschadiging)

Author: Slicher van Bath, B.M.
Extra information:
Publisher: Brill
Published year: 1949
Reference: geschn0971
€ 10,00
Stock: 1
Quantity:

Den spiegel der zaligheid van Elkerlijk.

Tj. Willink 1966, ing, 67 blz.

Author: Steenbergen, G.J.
Extra information:
Reference: 2348
€ 5,00
Stock: 1
Quantity:

Karel de Stoute.

hlinnen, 247 blz, enkele ills.

Author: Walch, Jan
Extra information: Licht gebruikspoor.
Publisher: Meulenhoff
Published year: 1939
Reference: geschn335
€ 7,00
Stock: 2
Quantity:
Middeleeuwse Dominicanenkloosters in Nederland

Middeleeuwse Dominicanenkloosters in Nederland

linnen, 387 blz, ills, stofomslag

Author: Wolfs, S.P.
Extra information:
ISBN: 9023220358
Publisher: Van Gorcum
Published year: 1984
Reference: gn0003
€ 10,00
Stock: 1
Quantity:

Luther in de Lage Landen

ingenaaid, 72 blz, ills.

Author: Zijp, R.P.
Extra information: Licht gebruikspoor
Publisher: Catherijneconvent
Published year: 1983
Reference: gn0145
€ 5,00
Stock: 1
Quantity:
Ketters in de middeleeuwen

Ketters in de middeleeuwen

paperback, 115 blz, ills.

Author: Zilverberg, S.B.J.
Extra information:
ISBN: 9022833844
Publisher: Fibula-van Dishoeck
Published year: 1985
Reference: gn1713
€ 7,00
Stock: 1
Quantity:
Website by Benjamin Verkleij