Tussen 500 en 1492

Sort by:

Het werk van de vos : samenleving en criminaliteit in de late middeleeuwen

ing, 216 blz, ills.

Author: Berents, D.A.
Extra information: Perfect exemplaar.
ISBN: 90-6011-379-9
Publisher: De Walburg Pers
Published year: 1985
Reference: geschn242a
€ 9,00
Stock: 1
Quantity:

Inleiding tot de middelnederlandse syntaxis

ingenaaid, 88 blz

Author: Berg, B. van den
Extra information:
ISBN: 900106891x
Publisher: Wolters-Noordhoff
Published year: 1971
Reference: geschn0765
€ 6,00
Stock: 1
Quantity:

Handboek der Middelnederlandse Geographie

ingenaaid, 313 blz, kaart

Author: Bergh, L.Ph.C. van den
Extra information:
Publisher: Martinus Nijhoff
Published year: 1949
Reference: geschn0832
€ 10,00
Stock: 1
Quantity:

Middeleeuwse minnekunst. Onderwerpen en voorwerpen van begeerte.

gekartonneerd, 176 blz, ills, stofomslag.

Author: Camille, Michael
Extra information:
Publisher: Könemann
Published year: 2000
Reference: gesch145
€ 12,00
Stock: 1
Quantity:

Loevestein : een fort aan de grens van Holland

ing, 176 blz, ills. De geschiedenis en de militaire betekenis van het fort Loevestein.

Author: Caminada-Voorham, A.M.G.
Extra information: Het boek is nieuw.
ISBN: 906011647X
Publisher: De Walburg Pers
Published year: 1989
Reference: geschn266
€ 12,00
Stock: 1
Quantity:

Van Dorestadum tot Waderlo.

Eigen Beheer 1979, ing, 112 blz.

Author: Delahaye, Albert
Extra information: Kritische beschouwing aangaande de vroegste nederlandse geschiedenis. Licht gebruikspoor.
Reference: t0090
€ 12,00
Stock: 1
Quantity:

Een stamboom in been

Vier eeuwen graven en gravinnen van het Hollandse Huis

linnen, 160 blz, ills, stofomslag

Author: Dijkstra, B.K.S.
Extra information:
ISBN: 9789067072588
Publisher: De Bataafsche Leeuw
Published year: 1991
Reference: geschn0718
€ 10,00
Stock: 1
Quantity:

Varende luyden

Studiën over de Middeleeuwse groepen van onmaatschappelijken in de Nederlanden

linnen, 3de druk, 164 blz, ills, stofomslag

Author: Enklaar, D.Th.
Extra information:
ISBN: 906235002x
Publisher: Gysbers & van Loon
Published year: 1975
Reference: geschn705
€ 8,00
Stock: 1
Quantity:

's Levens Felheid. De meester van het Amsterdamse Kabinet of de Hausbuch-meester ca. 1470-1500

ingenaaid, 304 blz, ills.

Author: Filedt Kok, J.P. (samenstelling)
Extra information:
ISBN: 906179059x
Publisher: Rijksmuseum
Published year: 1985
Reference: geschn0956
€ 10,00
Stock: 1
Quantity:

Meesters, scholieren en grammatica uit het middeleeuwse schoolleven

ingenaaid, 120 blz.

Author: Fortgens, H.W.
Extra information:
Publisher: Tjeenk Willink
Published year: 1956
Reference: geschn0571
€ 13,00
Stock: 1
Quantity:
De oudste kerken van Nederland. Van kerstening tot 1300.

De oudste kerken van Nederland. Van kerstening tot 1300.

linnen, 288 blz, ills, stofomslag

Author: Hartog, Elizabeth den
Extra information: Als nieuw
ISBN: 9053452184
Publisher: Matrijs
Published year: 2002
Reference: gn0045
€ 24,00
Stock: 1
Quantity:

Eike van Repgow's rechtsboek in beeld. Observaties omtrent de verluchtign van de Saksenspiegel.

ing, 186 blz, ills.

Author: Hoek, J.B.M. van
Extra information: Als nieuw.
ISBN: 9060111060
Publisher: Walburg Pers
Published year: 1982
Reference: geschn238a
€ 14,00
Stock: 1
Quantity:

Herfsttij der Middeleeuwen. Studie over levens- en gedachten-vormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en De Nederlanden.

Tj Willink 1941, lin, 5de herz druk, 537 blz, ill, tijdtafel, register.

Author: Huizinga, J.
Extra information:
Reference: aa056
€ 16,00
Stock: 1
Quantity:

Herfsttij der Middeleeuwen.

Tj. Willink 1952, 8ste, lin, 447 blz.

Author: Huizinga, J.
Extra information:
Reference: t0226
€ 14,00
Stock: 1
Quantity:

Herfsttij der Middeleeuwen.

linnen, 9de druk, 408 blz, stofomslag

Author: Huizinga, J.
Extra information:
Publisher: Tjeenk Willink
Published year: 1957
Reference: geschn0935
€ 14,00
Stock: 1
Quantity:

Welvaart in wording

Sociaal-Economische geschiedenis van Nederland van de vroegste tijden tot het einde van de middeleeuwen

linnen, 304 blz, ills, stofomslag

Author: Jappe Alberts, W. en H.P.H. Jansen
Extra information:
Publisher: M. Nijhoff
Published year: 1964
Reference: geschn0764
€ 12,00
Stock: 1
Quantity:

Steden en staten

Dagvaarten van steden en Staten van Holland onder Maria van Bourgondië en het eerste regentschap van Max. van Oostenrijk (1477-1494)

linnen, 339 blz, ills, stofomslag. Hollandse Historische Reeks 16

Author: Kokken, H.
Extra information:
ISBN: 9072627067
Publisher: St. Holl. Hist. Reeks
Published year: 1991
Reference: geschn0636
€ 25,00
Stock: 1
Quantity:

Splendour gravity & emotion

cloth, 224 pp, ills, dustwrappers

Author: Korteweg, Anne S.
Extra information:
ISBN: 9040096309
Publisher: Waanders
Published year: 2004
Reference: geschn0016a
€ 14,00
Stock: 1
Quantity:

Over homoseksualiteit in Middeleeuws West-Europa.

Eigen Beheer 1977, 1ste, ing., 175 blz, registers. Dissertatie met de stellingen.

Author: Kuster, H.J.
Extra information:
Reference: r151
€ 20,00
Stock: 1
Quantity:
Willibrord en Bonifatius

Willibrord en Bonifatius

linnen, 159 blz, ills.

Author: Lampen, W.
Extra information:
Publisher: Van Kampen
Published year: 1939
Reference: geschn253a
€ 9,00
Stock: 1
Quantity:

Middeleeuwse kerstvoorstellingen.

Spectrum 1948, lin, 310 blz, ill.

Author: Mak, J.J.
Extra information:
Reference: t0225
€ 23,00
Stock: 1
Quantity:

Dertienhonderd jaar bisdom Utrecht

ingenaaid, 96 blz, ills.

Author: Molenaar, M.Chr.M. en G.A.M. Abbink
Extra information: Perfect exemplaar
ISBN: 9030408286
Publisher: Gooi & Sticht
Published year: 1995
Reference: geschn0928c
€ 8,00
Stock: 1
Quantity:

Vrouw, familie en macht

Bronnen over vrouwen in de Middeleeuwen

ingenaaid, 352 blz, ills. Amsterdamse historische reeks

Author: Mostert, M. et al (redactie)
Extra information:
ISBN: 9065502319
Publisher: Verloren
Published year: 1990
Reference: geschn0529
€ 10,00
Stock: 1
Quantity:

Woest en ledig / Nederland voor Willibrord

In: Madoc, nummer 3, oktober 1995. Ingenaaid, 110 blz, ills.

Author: N.N.
Extra information:
ISBN: 9065502769
Publisher: Verloren
Published year: 1995
Reference: geschn0972
€ 5,00
Stock: 1
Quantity:

Maerlants wereld.

ingenaaid, 4de druk, 486 blz, enkele ill, register.

Author: Oostrom, Frits van
Extra information: Handels editie van het veel geprezen proefschrift. Enig gebruikspoor band.
ISBN: 9789053334416
Publisher: Prometheus
Published year: 1996
Reference: t0222
€ 5,00
Stock: 3
Quantity:

De moderne devotie. Geert Groote en zijn stichting.

Van Kampen 1940, ing, 158 blz, ill.

Author: Post, R.R.
Extra information:
Reference: m273
€ 12,00
Stock: 1
Quantity:

De wijsbegeerte der Middeleeuwen in de Nederlanden

linnen, 2de herziene druk, 161 blz.

Author: Sassen, Fred.
Extra information:
Publisher: De Tijdstroom
Published year: 1948
Reference: geschn0878
€ 5,00
Stock: 1
Quantity:

De Middeleeuwen.

Uitg Mij 1910, lin, 313 blz, ill.

Author: Seignobos - Romein, Ch.
Extra information: Enig gebruikspoor; bruinkleuring band.
Reference: 1445
€ 16,00
Stock: 1
Quantity:

Mensch en land in de Middeleeuwen

linnen, facsimile herdruk van de uitgave uit 1944, 2 delen, 313 & 307 blz, kaartjes, bijlagen

Author: Slicher van Bath, B.M.
Extra information: Enkele potloodstreepjes
Publisher: Gysbers & van Loon
Published year: 1972
Reference: geschn704a
€ 35,00
Stock: 1
Quantity:

Herschreven historie.

linnen, 1ste druk, 315 blz, stofomslag (lichte beschadiging)

Author: Slicher van Bath, B.M.
Extra information:
Publisher: Brill
Published year: 1949
Reference: geschn0971
€ 10,00
Stock: 1
Quantity:

Mensch en land in de Middeleeuwen

Bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland

linnen, facsimile herdruk van de uitgave uit 1944, 2 delen, 313 & 307 blz, kaartjes, bijlagen

Author: Slicher van Bath, B.M.
Extra information: Perfecte set
Publisher: Gysbers & van Loon
Published year: 1972
Reference: geschn704
€ 45,00
Stock: 1
Quantity:

Den spiegel der zaligheid van Elkerlijk.

Tj. Willink 1966, ing, 67 blz.

Author: Steenbergen, G.J.
Extra information:
Reference: 2348
€ 5,00
Stock: 1
Quantity:

Karel de Stoute.

hlinnen, 247 blz, enkele ills.

Author: Walch, Jan
Extra information: Licht gebruikspoor.
Publisher: Meulenhoff
Published year: 1939
Reference: geschn335
€ 7,00
Stock: 2
Quantity:

Van soeter cokene. Recepten uit de oudheid en middeleeuwen

ingenaaid, 167 blz, ills.

Author: Winter, Johanna Maria van
Extra information:
ISBN: 9022841916
Publisher: Fibula van Dishoeck
Published year: 1976
Reference: geschn0999
€ 6,00
Stock: 1
Quantity:
Middeleeuwse Dominicanenkloosters in Nederland

Middeleeuwse Dominicanenkloosters in Nederland

linnen, 387 blz, ills, stofomslag

Author: Wolfs, S.P.
Extra information:
ISBN: 9023220358
Publisher: Van Gorcum
Published year: 1984
Reference: gn0003
€ 10,00
Stock: 1
Quantity:
Website by Benjamin Verkleij