Friesland

Sort by:

Honderd jaar Hogelandse Hogereburgerschool : RHBS Warffum 1868-1968

linnen, 111 blz, ills. Toegevoegd Lijst van direkteuren, leraren, technisch personeel en leerlingen/Progamma Honderd jaar HBS/Feestrede Prof. N. Nanninga/lijst renisten 26 oktober 1968.

Author: Bakema, K.
Extra information:
Publisher: Harsveld
Published year: 1968
Reference: zh349
€ 45,00
Stock: 1
Quantity:

De onderhoudsplicht van vaarten en waterleidingen onder beheer der gemeenten in Friesland

linnen, 151 blz. Proefschrift met Stellingen Leiden

Author: Beucker Andreae, Johan Henrik
Extra information:
Publisher: Miedema
Published year: 1898
Reference: ws001
€ 20,00
Stock: 1
Quantity:
Stellingwarfs Woordeboek

Stellingwarfs Woordeboek

kunstleer, 2 delen, 825, 843, 1151, 987 blz.

Author: Bloemhoff, Sietske et all
Extra information: Uitstekende set.
ISBN: 9064661227
Publisher: St. Stellingwarver Schrieversronte
Published year: 2004
Reference: fr001kast
€ 60,00
Stock: 1
Quantity:

Over de Greiden straalt de zon.

Uitg Groen Leiden, 1ste, gekart, 142 blz.

Author: Bokma, T.
Extra information: Rug met scheurtjes, verder heel redelijk.
Reference: o161
€ 10,00
Stock: 1
Quantity:

De Friese brief.

UVA 1957, 12 blz.

Author: Brouwer, J.H.
Extra information: Rede bij de aanvaarding van het bijz. hoogleraarschap in de Friese Taal en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.
Reference: fw577
€ 5,00
Stock: 1
Quantity:

Fonologie van het Nederlands en het Fries.

Nijhoff 1961, 2de, lin, 155 blz.

Author: Cohen, a. e.a.
Extra information: Bandverkleuring.
Reference: f499
€ 9,00
Stock: 1
Quantity:

Fonologie van het Nederlands en het Fries.

Nijhoff 1961, 1ste, lin, 155 blz.

Author: Cohen, a. e.a.
Extra information:
Reference: f501
€ 9,00
Stock: 1
Quantity:

Op 'e bank.

Osinga 1965, ing, 48 blz.

Author: Elzinga, Rein
Extra information:
Reference: f287
€ 7,00
Stock: 1
Quantity:
Lemsteraken van visserman tot jacht

Lemsteraken van visserman tot jacht

linnen, ca 50 blz, ills.

Author: Huitema, T.
Extra information:
ISBN: 9062620620
Publisher: Heureka
Published year: 1982
Reference: fr002A
€ 50,00
Stock: 1
Quantity:
Fries stamboek. 500 jaar proza uit Friesland.

Fries stamboek. 500 jaar proza uit Friesland.

linnen, 598 blz, uitgebreide opgave bronnen, stofomslag.

Author: Jong, Alpita de [samenstelling]
Extra information: Standaardwerk voor wie wil weten wat er geproduceerd is door friese auteurs. Nieuw [nieuwprijs 36,26 euro].
ISBN: 9789025496036
Publisher: Contact
Published year: 2000
Reference: lit1454
€ 5,00
Stock: 3
Quantity:

Fan stientiid ont stentiid. Frysk skiednisboekje.

Ynstitut Fryslan ca 1950, geniet, 40 blz.

Author: Jong, E.S. de en J. Stienstra
Extra information: Op 1 blz zijn enkele relevante woorden bijgeschreven.
Reference: fw578
€ 6,00
Stock: 1
Quantity:

De historie van de kruiskerk te Bergum

Kerkvoogdij Nederlands Hervormde Kerk 1983, geniet, 19 blz.

Author: Jongsma, J.
Extra information:
Reference: sa141
€ 6,00
Stock: 1
Quantity:
Geschiedenis van Friesland

Geschiedenis van Friesland

linnen, 704 blz, ills, stofomslag (enkele kleine rafeltjes)

Author: Kalma, J.J. et all (redactie)
Extra information:
Publisher: Laverman
Published year: 1968
Reference: fr005a
€ 15,00
Stock: 1
Quantity:

Eiland in de friese zee.

ing, 78 blz.

Author: Keikes, H.W.
Extra information:
Publisher: Friese Pers
Published year: 1981
Reference: f286
€ 5,00
Stock: 1
Quantity:

Sint Maarten, de kerkburcht van Bolsward.

ing, 39 blz, ills.

Author: Keikes, W.H.
Extra information:
Publisher: Osinga
Published year: 1955
Reference: fw579
€ 5,00
Stock: 1
Quantity:

Eerst de man voetbal in Friesland.

Friese Pers 1979, lin, 240 blz, ill, stofomslag [klein scheurtje].

Author: Kruizinga, Chris e.a.
Extra information: Mooi boek.
Reference: fw580
€ 10,00
Stock: 1
Quantity:

Zeehonden hun momenten/ Seals their moments in Pieterburen-op het wad

Oirschot 1995, lin, ca.40 blz, fotos.

Author: Leuven, J. van
Extra information:
Reference: lit1146
€ 5,00
Stock: 1
Quantity:

Friesland. Nederlands repertorum van familienamen.

Van Gorcum 1964, ing, 233 blz.

Author: Meertens, P.J.
Extra information:
Reference: f273
€ 23,00
Stock: 1
Quantity:

Opsterln. Skiednis fan in Wldgritenij.

linnen, 288 blz, enkele ills.

Author: Molen, S. J. van der.
Extra information:
Publisher: Laverman
Published year: 1958
Reference: fr007
€ 20,00
Stock: 1
Quantity:
Friesland in grootvaders tijd

Friesland in grootvaders tijd

kunstleer, fascilmile herdruk van de uitgave uit 1883, 79 blz, ills, kaart.

Author: Molen, S.J. van der
Extra information:
Publisher: Kruseman
Published year: 1969
Reference: fw582
€ 10,00
Stock: 1
Quantity:

De Friese Zuidwesthoek. Ruimte en rust.

Knoop & Niemeijer 1973, gekart, 158 blz, ill.

Author: Molen, S.J. van der
Extra information: Swchaafplekjes band.
Reference: f268
€ 5,00
Stock: 1
Quantity:

De Friese tjalk. Volbeladen met liederen, deuntjes en dansen.

Ned Volksleven ca 1970, ing, 199 blz, ill.

Author: Molen, S.J. van der
Extra information: Beschadiging rug
Reference: fw581
€ 5,00
Stock: 1
Quantity:

Friesland monumentaal. In takomst foar s forline.

De Tille 1975, 1ste, ing, 200 blz, ill.

Author: Molen, S.J. van der
Extra information: Mooi boek.
Reference: fw583
€ 5,00
Stock: 1
Quantity:

Reunie Oosthoekschool 1996 [Oosthoek, nabij St. Annaparochie].

Eigen Beheer 1996, geniet, 45 blz, ill.

Author: N.N.
Extra information:
Reference: p0183
€ 12,00
Stock: 1
Quantity:

Oostdongeradeel.

VVV ca 1960, 8 blz, ill.

Author: N.N.
Extra information:
Reference: 1095
€ 3,00
Stock: 1
Quantity:

Het Planetarium van Eise Eisinga. Het merkwaardige 18e eeuwse kunstwerk en zijn schepper.

Telenga 1968, 5de, geniet, ca 16 blz, ill.

Author: N.N.
Extra information:
Reference: 838
€ 4,00
Stock: 1
Quantity:

Friesche Meren

papier, 30 bij 80 cm, 1 : 70.000

Author: N.N.
Extra information:
Publisher: Kompas
Reference: kaart083
€ 25,00
Stock: 1
Quantity:

Kaart van De Friesche Meren

papier, 30 nbij 80 cm, 1 : 70.000

Author: N.N.
Extra information:
Publisher: Kompas
Published year: 1930
Reference: kaart082
€ 25,00
Stock: 1
Quantity:

Reunie Oosthoekschool 1996 [Oosthoek, nabij St. Annaparochie].

1996, geniet, 45 blz, ill.

Author: N.N.
Extra information:
Publisher: Eigen Beheer
Reference: p0184
€ 12,00
Stock: 1
Quantity:

De Nederlands Hervormde Kerk te Loppersum.

, geniet, 12 blz, ill.

Author: N.N.
Extra information:
Publisher: Eigen Beheer
Reference: ff275
€ 4,00
Stock: 1
Quantity:

Gedenkboek der Friese zending. 1900-1950..

De Motor 1950, hlin, 128 blz, ill.

Author: N.N.
Extra information: Bandpunten kaal.
Reference: f506
€ 9,00
Stock: 1
Quantity:

Het rode vaandel volgen wij. 1894-1994 100 Jier Sosjalisme yn Wergea

ing, 107 blz, ills.

Author: N.N.
Extra information:
Publisher: PvdA-Wergea
Published year: 1994
Reference: fw585
€ 5,00
Stock: 1
Quantity:

Encyclopedie van het hedendaagse Friesland.

Van Seijen 1975, 1ste, kunstleer, 2 delen, 956 blz, ill, stofomslag.

Author: N.N.
Extra information: Naam schutblad, minimaal gebruikspoor stofomslag.
Reference: 885
€ 68,00
Stock: 1
Quantity:

Aksje Grutte Pier.

Eigen Beheer 1982, ing, ca 20 blz.

Author: N.N.
Extra information: Over ééntalige friese benamingen in Friesland.
Reference: f297
€ 5,00
Stock: 1
Quantity:

De problemen van Friesland en haar perspectieven.

De Motor 1959, ing, 93 blz.

Author: N.N.
Extra information:
Reference: fw584
€ 9,00
Stock: 1
Quantity:

Sint Gertrudiskerk Workum.

, geniet, 16 blz, ill.

Author: N.N.
Extra information:
Publisher: Eigen Beheer
Reference: ff292
€ 4,00
Stock: 1
Quantity:

Vogels in Friesland. Avifaunistisch onderzoek. Deel I, II en III.

linnen, 3de druk, 1455 blz, ill, stofomslag [enig rafeltje]. Over de vogels van het vaste land.

Author: Ploeg, D.T.E. van der e.a.
Extra information:
ISBN: 9070010836
Publisher: De Tille
Published year: 1976
Reference: fw586
€ 15,00
Stock: 1
Quantity:

Land en volk van Gaast en Klif.

Schoonderbeek 1947, 1ste, hlin, 156 blz, ill.

Author: Post-Beuckens, L.
Extra information: Licht beschadigde stofomslag
Reference: fw588
€ 5,00
Stock: 1
Quantity:

Bilinguïsme in Nederland. Een beschouwing over de wenselijkheid van een Fries-Nederlandse school in Friesland.

Wolters 1949, ing, 40 blz.

Author: Post, P.
Extra information: Band met hier en daar een rafeltje en verkleurd; desondanks nog heel redelijk.
Reference: fw587
€ 5,00
Stock: 1
Quantity:

Over de woordenschat van zesjarige kinderen in tweetalig Friesland.

Wolters 1951, ing, 78 blz.

Author: Post, P.
Extra information: Bilbiotheekstempel [niet storend !].
Reference: e369
€ 9,00
Stock: 1
Quantity:

Jeugdland, Het zonnige eiland

Jacob Dijkstra, ing, 63 blz, ill.

Author: Prins, P.
Extra information:
Reference: sb141
€ 5,00
Stock: 1
Quantity:

De anecdootjes van Nonkel Door.

Woord Noord, ing, 30 blz.

Author: Sprong, J.F.
Extra information:
Reference: 1279
€ 5,00
Stock: 1
Quantity:
Geschiedenis van Friesland

Geschiedenis van Friesland

linnen, fotografische herdruk van de uitgave uit 1845, 2 delen in één band, 364 en 567 blz, stofomslag. Inleiding S.J. van der Molen

Author: Steenstra, H.W.
Extra information:
Publisher: Van Seijen
Published year: 1970
Reference: fw590
€ 15,00
Stock: 1
Quantity:

Friesland in beeld

linnen, 87 blz, ills.

Author: Thöne, Jur
Extra information:
Publisher: Brinkman Publishers
Published year: 2007
Reference: fr022
€ 5,00
Stock: 1
Quantity:
Het industrieschap Oostelijk Friesland 10 jaar

Het industrieschap Oostelijk Friesland 10 jaar

geniet, 28 blz.

Author: Vos, H. en P.J. Bouman
Extra information:
Publisher: Industrieschap
Published year: 1960
Reference: fr100
€ 7,00
Stock: 1
Quantity:

Er is veel veranderd in honderd jaar.

Eigen Beheer, gekart, 2 delen, 222 en 256 blz.

Author: Vries, Alida de
Extra information: Stempeltje schutblad.
Reference: f508
€ 27,00
Stock: 1
Quantity:

Vertellers op de State. Uit de 'Rimen en Teltsjes' Bewerkt door

Veen 1968, ing, 198 blz.

Author: Vries, Theun de
Extra information: Minimaal gebruikspoor.
Reference: e035
€ 9,00
Stock: 1
Quantity:

Erf en wereld. De agrarische toestand in Friesland na 1870.

1959, lin, 364 blz, ill, stofomslag.

Author: Wiersma, J.P.
Extra information:
Publisher: Laverman
Reference: m141
€ 32,00
Stock: 1
Quantity:

Het stoomgemaal van Tacozijl

gekartonneerd, 75 blz, ills.

Author: Wijnsma, Arend Jan
Extra information:
Publisher: Stichting Monument van de Maand
Published year: 1987
Reference: fr006a
€ 5,00
Stock: 1
Quantity:

Cornelis Johannes de Jong 1869 - 1955. Syn libben, syn minsken syn fabryk.

Eigen Beheer [Douwe Egberts] 1989, 1ste, gekart, 108 blz, ill.

Author: Zee, P.R. van der
Extra information: Mooi boek over deze pionier.
Reference: fw589
€ 14,00
Stock: 1
Quantity:

Van winkelnering tot wereldmerk. Douwe Egberts van 1753 - 1987.

linnen, 270 blz, ill.

Author: Zee, P.R. van der
Extra information: Uitstekend exemplaar
Publisher: Douwe Egberts
Published year: 1987
Reference: 1117
€ 12,00
Stock: 1
Quantity:

De Friese Beweging in het tijdvak der beide Wereldoorlogen.

Eigen Beheer 1978, ing, 570 blz, dissertatie.

Author: Zondergeld, G.R.
Extra information: Band met gebruiksporen.
Reference: 824
€ 34,00
Stock: 1
Quantity:
Website by Benjamin Verkleij