Tussen 500 en 1492

Sorteren op:

Codex in context. Studies over codicologie, kartuizergeschiedenis en laatmiddeleeuws geestesleven.

ingenaaid, 365 blz, enkele ills.

Auteur: Bakker, Chr. de et all (uitgevers)
Extra informatie: Licht gebruikspoortje
ISBN: 9070407256
Uitgever: Alfa Nijmegen
Jaar van uitgave: 1985
Referentie: gn0239
€ 10,00
Voorraad: 1
Aantal:

Het werk van de vos : samenleving en criminaliteit in de late middeleeuwen

ing, 216 blz, ills.

Auteur: Berents, D.A.
Extra informatie: Perfect exemplaar.
ISBN: 90-6011-379-9
Uitgever: De Walburg Pers
Jaar van uitgave: 1985
Referentie: geschn242a
€ 9,00
Voorraad: 1
Aantal:

Handboek der Middelnederlandse Geographie

ingenaaid, 3de druk, 313 blz, kaart

Auteur: Bergh, L.Ph.C. van den
Extra informatie:
Uitgever: Martinus Nijhoff
Jaar van uitgave: 1949
Referentie: geschn0832
€ 10,00
Voorraad: 1
Aantal:

Middeleeuwse watermolens in Hollands polderland 1407/'08 - omstreeks 1500.

linnen, 256 blz, vele ill, register, stofomslag.

Auteur: Bicker Caarten, A.
Extra informatie: Het boek is nieuw [nieuwprijs 22,46 euro]
ISBN: 9071123162
Uitgever: UNH
Jaar van uitgave: 1990
Referentie: geschn0931
€ 10,00
Voorraad: 1
Aantal:
Mobiliteit van cultuurdragers. Zwaartepunten in de Bourgondische Nederlanden

Mobiliteit van cultuurdragers. Zwaartepunten in de Bourgondische Nederlanden

ingenaaid, 32 blz

Auteur: Blockmans, W.P.
Extra informatie:
ISBN: 9060110080
Uitgever: De Walburg Pers
Jaar van uitgave: 1981
Referentie: gn1641
€ 5,00
Voorraad: 1
Aantal:
De Nederlanden  in de late middeleeuwen

De Nederlanden in de late middeleeuwen

gebrocheerd, 447 blz, enkele ills.

Auteur: Boer, D.E.H. de en J.W. Marsilje (redactie)
Extra informatie:
ISBN: 9027417482
Uitgever: Het Spectrum
Jaar van uitgave: 1987
Referentie: gn0370a
€ 8,00
Voorraad: 1
Aantal:
Bonifatius en de kerk van Nederland

Bonifatius en de kerk van Nederland

ingenaaid, 96 blz, ills.

Auteur: Broer, C.J.C. en M.W.J. de Bruijn
Extra informatie:
ISBN: 9080577235
Uitgever: Eigen Beheer
Jaar van uitgave: 2005
Referentie: gn1630
€ 8,00
Voorraad: 1
Aantal:

Geschiedenis van de Middeleeuwen. Tekst bij de kandidatuurcursus

ingenaaid, 2de druk, 102 blz

Auteur: Caenegem, R.C. van
Extra informatie:
Uitgever: Story-Scientia
Jaar van uitgave: 1978
Referentie: gn993
€ 10,00
Voorraad: 1
Aantal:

Middeleeuwse minnekunst. Onderwerpen en voorwerpen van begeerte.

gekartonneerd, 176 blz, ills, stofomslag.

Auteur: Camille, Michael
Extra informatie:
Uitgever: Könemann
Jaar van uitgave: 2000
Referentie: gesch145
€ 12,00
Voorraad: 1
Aantal:

Loevestein : een fort aan de grens van Holland

ing, 176 blz, ills. De geschiedenis en de militaire betekenis van het fort Loevestein.

Auteur: Caminada-Voorham, A.M.G.
Extra informatie: Het boek is nieuw.
ISBN: 906011647X
Uitgever: De Walburg Pers
Jaar van uitgave: 1989
Referentie: geschn266
€ 12,00
Voorraad: 1
Aantal:

Gravinnen van Holland. Huwelijk en huwelijkspolitiek van de graven uit het Hollandse Huis

linnen, 144 blz, ills, stofomslag

Auteur: Cordfunke, E.H.P.
Extra informatie: Enkele woorden op schutblad, minimaal gebruikspoor.
ISBN: 9060115295
Uitgever: Walburg Pers
Jaar van uitgave: 1987
Referentie: gn0342
€ 10,00
Voorraad: 1
Aantal:

Van Dorestadum tot Waderlo.

Eigen Beheer 1979, ing, 112 blz.

Auteur: Delahaye, Albert
Extra informatie: Kritische beschouwing aangaande de vroegste nederlandse geschiedenis. Licht gebruikspoor.
Referentie: t0090
€ 12,00
Voorraad: 1
Aantal:

Varende luyden

Studiën over de Middeleeuwse groepen van onmaatschappelijken in de Nederlanden

linnen, 3de druk, 164 blz, ills, stofomslag

Auteur: Enklaar, D.Th.
Extra informatie:
ISBN: 906235002x
Uitgever: Gysbers & van Loon
Jaar van uitgave: 1975
Referentie: geschn705
€ 8,00
Voorraad: 1
Aantal:

's Levens Felheid. De meester van het Amsterdamse Kabinet of de Hausbuch-meester ca. 1470-1500

ingenaaid, 304 blz, ills.

Auteur: Filedt Kok, J.P. (samenstelling)
Extra informatie:
ISBN: 906179059x
Uitgever: Rijksmuseum
Jaar van uitgave: 1985
Referentie: geschn0956
€ 10,00
Voorraad: 1
Aantal:

Meesters, scholieren en grammatica uit het middeleeuwse schoolleven

ingenaaid, 120 blz.

Auteur: Fortgens, H.W.
Extra informatie:
Uitgever: Tjeenk Willink
Jaar van uitgave: 1956
Referentie: geschn0571
€ 13,00
Voorraad: 1
Aantal:

Eike van Repgow's rechtsboek in beeld. Observaties omtrent de verluchtign van de Saksenspiegel.

ing, 186 blz, ills.

Auteur: Hoek, J.B.M. van
Extra informatie: Als nieuw.
ISBN: 9060111060
Uitgever: Walburg Pers
Jaar van uitgave: 1982
Referentie: geschn238a
€ 14,00
Voorraad: 1
Aantal:

Floris V

gekartonneerd, 128 blz, ills.

Auteur: Hugenholtz, F.W.N.
Extra informatie:
Uitgever: Fibula-van Dishoeck
Jaar van uitgave: 1966
Referentie: gn0190
€ 5,00
Voorraad: 1
Aantal:
Herfsttij der Middeleeuwen. Studie over levens- en gedachten-vormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en De Nederlanden.

Herfsttij der Middeleeuwen. Studie over levens- en gedachten-vormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en De Nederlanden.

Tj Willink 1952, lin, 8ste druk, 447 blz, ill, tijdtafel, register.

Auteur: Huizinga, J.
Extra informatie:
Referentie: aa056
€ 12,00
Voorraad: 1
Aantal:

Moderne devotie

gekartonneerd, 104 blz, ills. Fibula Van Dishoeck nr 48

Auteur: Jappe Alberts, W.
Extra informatie: Licht gebruikspoor
Uitgever: Fibula-van Dishoeck
Jaar van uitgave: 1969
Referentie: gn0218a
€ 5,00
Voorraad: 1
Aantal:

Welvaart in wording

Sociaal-Economische geschiedenis van Nederland van de vroegste tijden tot het einde van de middeleeuwen

linnen, 304 blz, ills, stofomslag

Auteur: Jappe Alberts, W. en H.P.H. Jansen
Extra informatie:
Uitgever: M. Nijhoff
Jaar van uitgave: 1964
Referentie: geschn0764
€ 12,00
Voorraad: 1
Aantal:
Het leven van de heilige bisschop Sint Ludger.

Het leven van de heilige bisschop Sint Ludger.

ingenaaid, 96 blz, ills.

Auteur: Jongen, Ludo (uitgever/inleider)
Extra informatie:
ISBN: 9789087040895
Uitgever: Verloren
Jaar van uitgave: 2009
Referentie: gn1631
€ 14,00
Voorraad: 1
Aantal:

Steden en staten

Dagvaarten van steden en Staten van Holland onder Maria van Bourgondië en het eerste regentschap van Max. van Oostenrijk (1477-1494)

linnen, 339 blz, ills, stofomslag. Hollandse Historische Reeks 16

Auteur: Kokken, H.
Extra informatie:
ISBN: 9072627067
Uitgever: St. Holl. Hist. Reeks
Jaar van uitgave: 1991
Referentie: geschn0636
€ 25,00
Voorraad: 1
Aantal:

Splendour gravity & emotion

cloth, 224 pp, ills, dustwrappers

Auteur: Korteweg, Anne S.
Extra informatie:
ISBN: 9040096309
Uitgever: Waanders
Jaar van uitgave: 2004
Referentie: geschn0016a
€ 14,00
Voorraad: 1
Aantal:

Praal, ernst & emotie. De wereld van het Franse middeleeuwse handschrift

linnen, 222 pp, ills, stofomslag

Auteur: Korteweg, Anne S.
Extra informatie: Perfect exemplaar
ISBN: 9789040096310
Uitgever: Waanders
Jaar van uitgave: 2002
Referentie: geschn0016b
€ 14,00
Voorraad: 1
Aantal:

Over homoseksualiteit in Middeleeuws West-Europa.

Eigen Beheer 1977, 1ste, ing., 175 blz, registers. Dissertatie met de stellingen.

Auteur: Kuster, H.J.
Extra informatie:
Referentie: r151
€ 20,00
Voorraad: 1
Aantal:
Willibrord en Bonifatius

Willibrord en Bonifatius

linnen, 159 blz, ills.

Auteur: Lampen, W.
Extra informatie:
Uitgever: Van Kampen
Jaar van uitgave: 1939
Referentie: geschn253a
€ 9,00
Voorraad: 1
Aantal:

Middeleeuwse kerstvoorstellingen.

Spectrum 1948, lin, 310 blz, ill.

Auteur: Mak, J.J.
Extra informatie:
Referentie: t0225
€ 23,00
Voorraad: 1
Aantal:
Den Sack der Consten

Den Sack der Consten

ingenaaid, 35 blz, ills. Herdruk van het volksboek uit 1528. Oplage 300 genummerde exemplaren (nr 115)

Auteur: N.N.
Extra informatie:
Uitgever: Kameleon Pers
Jaar van uitgave: 1940
Referentie: gn1699
€ 15,00
Voorraad: 1
Aantal:

Vrouwenleven in prae-reformatietijd bezegeld door den marteldood van Wendelmoet Claesdochter

ingenaaid, 108 blz.

Auteur: Naber, Johanna W.A.
Extra informatie:
Uitgever: Martinus Nijhoff
Jaar van uitgave: 1927
Referentie: gn0138
€ 7,00
Voorraad: 1
Aantal:

Stad en platteland in de Middeleeuwen

gekartonneerd, 120 blz, ills. Fibula Van Dishoeck nr 47

Auteur: Nicholas, David
Extra informatie:
ISBN: 9022830489
Uitgever: Fibula-van Dishoeck
Jaar van uitgave: 1971
Referentie: gn0220
€ 5,00
Voorraad: 1
Aantal:

De Oude Kerk te Delft gedurende de Middeleeuwen

linnen, 407 blz, ills.

Auteur: Oosterbaan, D.P.
Extra informatie:
Uitgever: Voorhoeve
Jaar van uitgave: 1973
Referentie: gn0230
€ 10,00
Voorraad: 1
Aantal:

Maerlants wereld.

ingenaaid, 5de druk, 486 blz, enkele ill, register.

Auteur: Oostrom, Frits van
Extra informatie: Handels editie van het veel geprezen proefschrift. Naam schutblad
ISBN: 9789053334416
Uitgever: Prometheus
Jaar van uitgave: 1996
Referentie: t0222
€ 5,00
Voorraad: 1
Aantal:

Maerlants wereld.

ingenaaid, 9de druk, 486 blz, enkele ill, register.

Auteur: Oostrom, Frits van
Extra informatie: Handels editie van het veel geprezen proefschrift.
ISBN: 9789053334416
Uitgever: Prometheus
Jaar van uitgave: 1996
Referentie: t0222a
€ 5,00
Voorraad: 1
Aantal:

Kleuren van de Middeleeuwen

Aramith 1994, ing, 86 blz.

Auteur: Pleij, H.
Extra informatie:
ISBN: 9789068341515
Referentie: sb016
€ 9,00
Voorraad: 1
Aantal:
De Utrechtse bisschop in de middeleeuwen

De Utrechtse bisschop in de middeleeuwen

ingenaaid, 187 blz.

Auteur: Rutgers, C.A. (samenstelling)
Extra informatie:
ISBN: 9024721040
Uitgever: Martinus Nijhoff
Jaar van uitgave: 1978
Referentie: gn1710
€ 8,00
Voorraad: 1
Aantal:

De wijsbegeerte der Middeleeuwen in de Nederlanden

linnen, 2de herziene druk, 161 blz.

Auteur: Sassen, Fred.
Extra informatie:
Uitgever: De Tijdstroom
Jaar van uitgave: 1948
Referentie: geschn0878
€ 5,00
Voorraad: 1
Aantal:

De Middeleeuwen.

Uitg Mij 1910, lin, 313 blz, ill.

Auteur: Seignobos - Romein, Ch.
Extra informatie: Enig gebruikspoor; bruinkleuring band.
Referentie: 1445
€ 16,00
Voorraad: 1
Aantal:

Herschreven historie.

linnen, 1ste druk, 315 blz, stofomslag (lichte beschadiging)

Auteur: Slicher van Bath, B.M.
Extra informatie:
Uitgever: Brill
Jaar van uitgave: 1949
Referentie: geschn0971
€ 10,00
Voorraad: 1
Aantal:

Den spiegel der zaligheid van Elkerlijk.

Tj. Willink 1966, ing, 67 blz.

Auteur: Steenbergen, G.J.
Extra informatie:
Referentie: 2348
€ 5,00
Voorraad: 1
Aantal:

Karel de Stoute.

hlinnen, 247 blz, enkele ills.

Auteur: Walch, Jan
Extra informatie: Licht gebruikspoor.
Uitgever: Meulenhoff
Jaar van uitgave: 1939
Referentie: geschn335
€ 7,00
Voorraad: 2
Aantal:
Middeleeuwse Dominicanenkloosters in Nederland

Middeleeuwse Dominicanenkloosters in Nederland

linnen, 387 blz, ills, stofomslag

Auteur: Wolfs, S.P.
Extra informatie:
ISBN: 9023220358
Uitgever: Van Gorcum
Jaar van uitgave: 1984
Referentie: gn0003
€ 10,00
Voorraad: 1
Aantal:

Luther in de Lage Landen

ingenaaid, 72 blz, ills.

Auteur: Zijp, R.P.
Extra informatie: Licht gebruikspoor
Uitgever: Catherijneconvent
Jaar van uitgave: 1983
Referentie: gn0145
€ 5,00
Voorraad: 1
Aantal:
Ketters in de middeleeuwen

Ketters in de middeleeuwen

paperback, 115 blz, ills.

Auteur: Zilverberg, S.B.J.
Extra informatie:
ISBN: 9022833844
Uitgever: Fibula-van Dishoeck
Jaar van uitgave: 1985
Referentie: gn1713
€ 7,00
Voorraad: 1
Aantal:
Website door Benjamin Verkleij