Voorwaarden

 1. Alle prijzen vermeld op de site en in de catalogus zijn inclusief 9% BTW en exclusief verzendkosten.
 2. Antiquariaat van Starkenburg behoudt zich het recht voor om een bestelling in twee of meerdere zendingen te leveren. Indien uw bestelling echter in enkele dagen volledig kan worden uitgeleverd, zal deze worden afgestuurd zodra alle artikelen voorradig zijn
 3. Speciaal bestelde titels kunnen nimmer worden geannuleerd zonder toestemming van Antiquariaat van Starkenburg.
 4. Indien de bestelling op rekening wordt uitgeleverd, dient betaling binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te geschieden. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de overboekingtermijnen van de diverse betalingsinstellingen. Bij overschrijding van de betalingstermijn zullen aanmaningskosten in rekening worden gebracht. Indien een incassobureau wordt ingeschakeld zijn de extra kosten ten alle tijde voor de klant die niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan
 5. Levering op rekening is uitsluitend mogelijk indien geen voorgaande facturen open staan.
 6. Antiquariaat van Starkenburg kan te allen tijde klanten weigeren om gebruik te maken van de kredietfaciliteit.
 7. Beschadigde goederen dienen binnen 2 dagen na ontvangst van de zending telefonisch of per e-mail te worden gemeld. Antiquariaat van Starkenburg draagt nimmer verantwoording voor de retourzending en kan hier nimmer voor aansprakelijk gesteld worden.
 8. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd na telefonisch overleg of bevestiging per e-mail. Tenzij anders overeengekomen zijn de kosten voor de retourzending voor de klant. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen.
 9. Antiquariaat van Starkenburg is niet aansprakelijk voor welke soort schade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van geleverde artikelen.
 10. We gebruiken de volgende afkortingen en begrippen. 
  1. Linnen, Half-linnen of gekartonneerd. Boek met een harde kaft. 
  2. Ingenaaid. Het boekblok is met katernen aan elkaar genaaid. Dit boekblok wordt op de omslag gelijmd. We krijgen zo een ingenaaid boek met slappe kaft
  3. Gebrocheerd of paperback. De bladzijden worden verlijmd tot een boekblok. Het boekblok wordt op een slappe kaft gelijmd. 
Website door Benjamin Verkleij